Kategori: NORSKE TEKSTER

Ba ba lille lam

Bæ bæ lille lam

har du noe ull

Ja ja kjære barn, jeg har kroppen full.

Søndags klær til far og søndagsklær til far